Vilhelmina Model Forest

I press och media

Här hittar Du länkar till tidningsartiklar, radioinslag m.m. som handlar om Vilhelmina Model Forest eller någon av de projekt ochverksamheter som pågår här!

 

LÄS "Fiskväg i Sollefteå skulle öppna upp Ångermanälven" - artikel i Västerbottens Folkblad. 3 februari 2018 

LÄS "Ny vandringsväg för fiskar presenteras" - artikel i Tidningen Ångermanland. 24 januari 2018

LÄS "Är vattenkraften hållbar" - artikel i Älvräddaren. 2017

LÄS om restaurering av torrfåror i Bullerforsen och att Norrländska älvar undantas från miljökrav - artikel i Lokaltidningen. 9 augusti 2017

Lyssna på "I Dalasjö finns höga sociala värden" från nyheterna i Sveriges Radio P4 Västerbotten/Sameradion/SVT Sapmi. 16 maj 2016. 

LÄS "Samarbete för markanvändning – Vilhelmina Model Forest" - artikel i Klimatanpassningsportalen, SMHI, som ett inspirationsexempel för arbete med klimatanpassning.

LÄS "Rennäringen klimatanpassas, Vilhelmina norra sameby" - artikel i Klimatanpassningsportalen, SMHI, som ett annat inspirationsexempel för arbete med klimatanpassning.

LÄS "Landskapet viktig fråga i Vilhelmina" - artikel i Skogseko , 2 - 2015, om hur man lyfter frågan om landskapsperspektivet genom konkreta exempel.

Lyssna på "Älvräddare gillar rapport om Ångermanälven" från nyheterna i Sveriges Radio Västerbotten P4. 7 oktober 2015.

Ångermanälven kan få nytt liv trots vattenkraftutbyggnaden. Det konstaterar en ny rapport med förslag på fiskvandringsvägar förbi kraftverken och att torrlagda forsar ska brusa igen.

 LÄS "Här är årets pristagare" - pressmeddelande från föreningen Skogen, 2015-03-31, om Leif Jougda som tilldelas Greve Carl Bernadottes skogspris.

LÄS sid 1 och sid 2 av "Så har kalhyggena ändrat landskapet" - artikel i SkogsLAND, 2014-11-28, om de studier som bedrivits av SLU på delar av Vilhelmina kommun.

LÄS "Vilhelminabaserade studien ger viktig kunskap" - debattartikel i VK, 2014-11-20, om Vilhelmina Model Forest, den forskning och det såväl praktiska som strategiska utvecklingsarbete som bedrivits under 10 år.

LÄS "Modellskog minskar konflikter" - artikel i SkogsLAND/LAND Lantbruk, 2014-11-14, om Vilhelmina Model Forest och arbetet med Skogens Sociala värden i Dalasjö.

LÄS "Skrämmande bild av jordens hälsa" - artikel i Lokaltidningen, 2014-09-24, om Anders Perssons föredrag under klimatdagen den 17 september.

LÄS "Klimatdag i Vilhelmina" - artikel i Lokaltidningen, 2014-09-17, om den klimatdag som hålls samma dag.

LÄS "Elever gör fågelholkar med kamerainstallationer" - artikel i Lokaltidningen, 2014-01-29, om det nyligen startade Holkprojektet i VMF.

LÄS "Viktigt få med alla berörda i processen" - artikel i tidningen Arkitekten, 2013-12, om Landsbygdsforum 2013 och bl.a. delaktigt hållbarhetsarbete inom VMF.

LÄS "Vilhelmina satsar på hållbart mångbruk" - artikel i tidningen Skogen, 2013-12, om arbetet inom VMF.

LÄS "Canada-Sweden collaboration on Model Forests" - artikel på kanadensiska ambassadens hemsida, 2013-12-05, om samarbetet mellan Kanada och Sverige omkring Model Forests.

LYSSNA PÅ "Ångermanälven borde ligga först i kön" - från nyheterna i Sveriges Radio P4 Västerbotten, 2013-10-29. Vattenverksamhetsutredningen föreslår att vattenkraftverk och dammar bör prövas enligt Miljöbalken och Mikael Strömberg i Vilhelmina välkomnar förslaget. Inslaget sändes även 2013-11-01 i P4 Västernorrland under rubriken "Kraftverken bör prövas enligt Miljöbalken".

TITTA PÅ "Ointresse för miljöstudie" - program från SVT Mittnytt, 2013-10-18, om att såväl Sollefteå kommun som E.ON skjuter ifrån sig ansvar/visar ointresse för miljöanpassande åtgärder i Ångermanälvens nedre del bl.a. enligt den studie som, på Sollefteå kommuns beställning, genomförts i Vilhelmina Model Forest regi ("Ångermanälvsmodellen").

LYSSNA PÅ "Nejonögon i Kalixälven och spindelparasiter i Finland" - program från Naturmorgon i Sveriges Radio, 2013-10-05 bl.a. om hur "nättingarna" går upp i Kalixälven på hösten för att övervintra.

LÄS "Brusa högre lilla å" - ledarkolumn i DN, 2013-10-01 om skärpta miljökrav på vattenindustrin. 

LÄS "Vattendagar i Vilhemina" - artikel i Västerbottningen, 2013-08-23 om vattendagarna som anordnades i Vilhelmina av bl.a. Vilhelmina Model Forest 20-21 augusti.

LÄS "Skog och vattenfyllda dagar i Vilhemina" - artikel på Folkbladet.nu, 2013-08-21 om vattendagarna som anordnades i Vilhelmina av bl.a. Vilhelmina Model Forest 20-21 augusti.

LÄS "Varaktigt vatten fokus i Vilhelmina" - artikel i Lokaltidningen, 2013-08-14 inför vattendagarna i Vilhelmina 20-21 augusti.

LÄS "Dags att se över lagar om laxupptagning" - artikel på Allehanda.se, 2013-08-14. Svar, av Lennart Norström, på insändare 13-08-08; "Laxupptagningen en tveksam turistattraktion".

LÄS "Oppositionen drev igenom fiskemotion" - artikel på Allehanda.se, 2013-06-11, om en motion till Sollefteå kommunstyrelse gällande utredning av fiskvandringsväg förbi Sollefteå kraftverk.

TITTA PÅ "Vilhelminas hållbara skogsbruk" - presentation av Vilhelmina Model Forest och Baltic Landscape i Kunskapskanalen och UR Play. Inspelat 2013-03-07 (tillgängligt till 2018-07-01). Presentationen hölls i samband med ett forskarseminarium i Umeå under rubriken "Arktis i världens blickfång".

LÄS "Klimatdag inledde miljöarbete" - artikel i Lokaltidningen, 2013-04-24, om den genomförda klimatdagen den 16 april.

LÄS "Tre frågor till Göran Jonzon, Vilhelmina, i styrgruppen för Vilhelmina Model Forest" - artikel i Västerbottens Kuriren, 2013-04-19, om besök från Komi Model Forest, Ryssland, i Vilhelmina.

LÄS "Klimatet i fokus under temadag i Vilhelmina" - artikel i Lokaltidningen, 2013-04-13, om den planerade klimatdagen den 16 april.

LÄS "De går i första ledet. Model Forest öppnar dörren för hållbar landskapsutveckling" - artikel i Folkbladet, 2013-04-04, om VMF som arena för samarbete kring hållbar utveckling.

LÄS och LYSSNA på "Elbojkott mot storbolag" - artikel och inslag i nyheterna P4 Västernorrland, 2013-03-24 om att ÅFF fiskeråd antagit en motion som uppmanar att byta till elleverantörer som bättre värnar om vattenmiljön.. 

LÄS "Annika ser nya möjligheter i skogen" - artikel i annonsbilaga till DN, mars 2013, om Annika Collén, Umeå, som entreprenör och skogsägare i Vilhelmina.

LÄS "Program lotsar i Vilhelmina" - artikel i Lokaltidningen, 2013-02-20, om VMF och utvecklingen av VMF GIS m.m.

LÄS "Miljontrappan ger glada laxar" (samt kortfakta om EU:s vattendirektiv gällande fiskvandring) - artikel i Ny Teknik, 2013-02-18, om den nya laxtrappan vid Stornorrfors kraftverk som gjort det möjligt för vildlaxen att vandra till sina lekplatser i Vindelälven.

LÄS "Kulturlämningar vid vatten ska räddas" - text från en artikel i Tidningen Ångermanland, 2013-02-12 om Länsstyrelsens registrering av kulturmiljöer bl.a. längs Ångermanälven.

LÄS och LYSSNA på "Väg i fjällnatur väcker känslor" - artikel och inslag i nyheterna P4 Västerbotten, 2013-02-11 om reaktioner på att en ny väg fått byggas mellan Bergsjön och Marsfjällets naturreservat.

LÄS "Djupt nere i berget blir vattenkraften elenergi" - reportage i Tidningen Ångermanland, 2013-02-04 om hur vatten från Ångermanälven blir till elenergi i Forsmo Kraftverk.

LÄS "Kommunsamarbetet Akademi Norr" - en debattartikel i Västerbottenskuriren (VK), 2013-02-08 om Akademi Norrs samarbete kring högre utbildning och den aktuella framtidssatsningen baserad på lokala resurser och lokal kompetens.

LÄS "Vad kommer att hända i skogen?..." - en artikel ur Skogen 12:2012 om forskningsprojektet PLURAL och hur man där undersöker skogsägare och andras attityder till skogsbruk genom enkätstudier.

LÄS "Modellskogar för hållbart brukande" - Lokaltidningens artikel från 2012-10-31 om Vilhelmina Model Forest.

LÄS "Fina fisken för lekande laxar" - TIDNINGEN ÅNGERMANLAND · LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2011

LÄS "Inventering av fiskeprojekt gav fina resultat" - NORDSVERIGE 21 juli 2011

LÄS "Unikt pilotprojekt om fiskvandring i Sollefteå" - NORDSVERIGE 5 maj 2011

 

©Grafiska Verkstan 2012

Top Desktop version