Vilhelmina Model Forest

Filmklipp
I press och media 2
GOPsamarbete

 

Klicka HÄR för mer information om projektet och om översiktsplanering!

 

 

 Torrlagd älvfåra får nytt liv

tack vare ett samarbetsprojekt mellan

   Vilhelmina Model Forest, Världsnaturfonden WWF och Telgeenergi

 VMFBullerforsenLillan

 

 Klicka HÄR för att läsa broschyren!

  

 

 

Vilhelmina Model Forest

Sedan 2004 är Vilhelmina kommun utpekad som en Model Forest (MF) och medlem i det internationella Model Forest-nätverket (IMFN). VMF är en del i ett nätverk av partnerskap och arenor runt om i världen, vilka arbetar för hållbar landskapsutveckling. 2004 var VMF första MF i Europa. Idag finns det mer än 60 Model Forests i 30 olika länder.

VMFglob cut

Syftet med VMF är att uppnå ett långsiktigt uthålligt brukande av landskapet i Vilhelmina kommun, baserat på lokalt samarbete och samverkan. VMF har ett visningsrum i kyrksta'n och runt om i kommunen har s.k. "demonstrationsområden" skapats. 

Demonstrationsområdena fungerar som lärosalar i landskapet för att sprida kunskap och information om värden i och olika typer av brukande av landskapet. Besök dem gärna! Mer information hittar du HÄR.

I arbetet med VMF är också kontakter med andra MF viktiga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Inom ramen för VMF finns  ett starkt samarbete med Prince Albert MF (PAMF) i Kanada. VMF har, tillsammans med PAMF, även undertecknat ett samarbetsavtal med Alto Malleco MF i Chile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Grafiska Verkstan 2012

Top Desktop version